Indonesia DVB-T2

印尼DVB-T2, 印度尼西亚DVB-T2, indonesia DVB-T2

Indonesia-dvb-t-and-dvb-t2

 印度尼西亚通信和信息技术部提议在该国转换到数字电视广播时免费电视广播采用下一代DVB-T2标准。该部表示采用DVB-T2将为更多的广播机构开启市场,在必要的法令颁布后的两个月将进行一个遴选过程。印尼原来决定继续推进DVB-T网络。

Indonesia DVB-T2
Hot Keywords
ISDB-T  Thailand DVB-T2  Russia DVB-T2  Car DVB-T2  Italy DVB-T2 HEVC  EWBS  Colombia DVB-T2  Germany DVB-T2 H265  Czech DVB-T2 H.265  Indonesia DVB-T2  ประเทศไทย DVB-T2  รถ DVB-T2  COFDM  Video Transmitter